Tiedätkö mitä tarkoittaa kestävä kehitys?

Tiedätkö mitä tarkoittaa kestävä kehitys? Kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Tärkeitä pointteja ovat luonnonvarojen riittävyys ja ihmisten köyhyys.

Minä, Saaren Taian Johanna olen allekirjoittanut yrityksemme puolesta Sitoumus2050:n, jonka tavoitteina on luontoa kunnioittava päätöksenteko, hiilineutraali yhteiskunta sekä kestävät elämäntavat.

”Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tähän päästään niin, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä.”

Meillä Saaren Taiassa näitä tavoitteita on edistetty vähentämällä kuljetuksista aiheutuvia päästöjä yhdistelemällä kuljetukset tehokkaasti ja tekemällä ne vähäpäästöisellä kulkuneuvolla.

Olemme jättäneet Saaren Taian tuotannosta muovipakkauksia vaativat kosmetiikkatuotteet ja siirtyneet kaikissa kosmeettisissa Saaren Taika tuotteissa kierrätettäviin kartonki-, paperi- tai alumiinipakkauksiin.

Olemme myös jättäneet Saaren Taika tuotteista pois kaikki muoviset etikettitarrat ja siirtyneet kaikissa Saaren Taika etiketeissä paperisiin tarroihin.

Käytämme uudelleen lähes kaiken tänne saapuvan pakkausmateriaalin.

Käytämme myös normaalisti jätteeksi menevät puhtaat paperituotteet pakkaustäytteenä, kuten osoitetarrojen suojapaperit ja muut vastaavat.

Emme synnytä raaka-ainejätettä vaan käytämme viimeiseen pisaraan asti kaiken raaka-aineen joka tänne saapuu. Raaka-ainejätettä Saaren Taialta syntyy 0%.

Hyötykäytämme kaikki täällä valmistettavasta raaka-aineesta syntyvät ”jätteet”. Mm. tyrni”muru”, joka syntyy tyrnin uuttamisesta käytetään Tyrnisaippuassamme.

Käytämme tuotannossamme Ekoenergia-merkittyä sähköä. Ekosähkön alkuperä on todennettavissa yksittäisille tuotantolaitoksille ja näin varmistetaan, että vähintään sähkönkäyttöämme vastaava määrä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä Suomessa.

Istutamme puita ja kannamme vastuuta ympäristöstämme antamalla osan kuluttamistamme luonnonvaroista takaisin, eli pienennämme yritystoiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöömme.

Tuotamme vihreää kosmetiikkaa, eli olemme varmistaneet ettei raaka-aineidemme valmistuksessa ole käytetty kemiallisia menetelmiä (lopputuotteen jäämät, kemiallisten menetelmien hiilijalanjälki).

Olemme myös kiinnittäneet extrapaljon huomiota lopputuotteemme ekologisuuteen, eli käytämme tuotteissamme vain välttämättömimpiä ainesosia ja vältämme näin ylimääräisen tuotannon aiheuttamaa luonnonvarojen kulutusta, kuljetuksista aiheutuvia päästöjä sekä ylimääräisen jätteen syntymistä.

Hankimme raaka-aineemme vain sertifioiduilta ja eettisesti toimivilta yhteistyökumppaneilta.

Maksamme omille työntekijöillemme kunnollista palkkaa ja maksamme kaikki veromme Suomeen.

Ja tärkeimpänä meille. Valmistamme vain tuotteita, jotka ovat 100% biohajoavia ja jotka eivät ole haitallisia vesieliöille!

Lue lisää:

Shoppaa ekologiset Saaren Taika suosikit suoraan alta tai siirry Saaren Taika Shoppiin ostoksille: https://shop.saarentaika.com/


translation missing: fi.blogs.article.older_post translation missing: fi.blogs.article.newer_post