Meie tegevus COVID-19 koroona ajal

Erandjuhtudel kaitseme eelkõige oma klientide ja töötajate tervist.

Kõik meie töötajad järgivad rangelt valitsuse määrusi ja soovitusi seoses koroonaga.

Meie töötajaid on juhendatud vältima tarbetut kontakti ja võimalusel alati kaugtööd teha.

Meie tootmises ja laos järgitakse kõrgeid hügieenipõhimõtteid ning tõhustatakse puhastamist ja desinfitseerimist.

Ükski meie töötaja ei tule töökohale, kui tal on kasvõi kerged gripisümptomid!