Personvernerklæring

Personvernerklæring

Dette er en rapport om behandling av personopplysninger i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (679/2016).

Registrator

Topaz Oy

Kaukassalontie 70, 25630 Särkisalo

Y ID: 2903504-7

e-post: myynti@saarentaika.com

Kontakter angående databeskyttelsessaker

I alle spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger og i situasjoner knyttet til å utøve sine egne rettigheter, må den registrerte kontakte behandlingsansvarlig skriftlig ved å sende en e-post til kundeservice på adressen asiakaspalvelu@saarentaika.com .

Personalregister navn

Saari Taika Shops kunderegister

Grunnlaget og formålet med å behandle personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger er:

- Samtykke gitt av den registrerte personen til behandling av personopplysninger

- Kontraktsforhold mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige

- Implementering av den behandlingsansvarliges juridiske forpliktelser

-Den behandlingsansvarliges legitime interesse, som er basert på kundeservice, kundebehandling, ordrelevering, ordrebehandling og ordrearkivering, klagebehandling, produktutvikling, tjenesteforbedring, statistiske formål og markedsføring, som kan være direkte markedsføring via e-post eller målrettet annonsering i elektroniske medier.

- Offentlig interesse eller utøvelse av offentlig myndighet som tilhører den behandlingsansvarlige. Formålet med behandling av personopplysninger inkluderer kundeservice, kundebehandling, forhold knyttet til ordrelevering, behandling og ordrearkivering, håndtering av klager, produktutvikling, tjenesteforbedring, statistikk og markedsføring, som kan være direkte markedsføring via e-post eller målrettet annonsering i elektroniske medier.

Vanlige datakilder

Personopplysningene som skal behandles innhentes fra den registrerte selv i henhold til reglene.

Informasjon samles inn ved hjelp av informasjonskapsler i nettbutikken vår, fra registrerings- eller bestillingsinformasjon lagt inn av kunden. Personopplysninger kommer også fra e-poster sendt av kunden og deltakelse i konkurranser, som ikke brukes til markedsføring.

Personopplysninger som skal behandles

Registratoren samler kun inn slike personopplysninger fra registrantene som er relevante og nødvendige for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen.

Følgende informasjon behandles om de registrerte:

Navn, telefonnummer, hjemmeadresse og e-postadresse. Vi lagrer aldri kundens betalingsinformasjon eller annen identifiserende informasjon

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli utlevert til utenforstående, med mindre loven pålegger en forpliktelse til å gjøre det. Informasjon kan derfor unntaksvis utleveres til myndighetene, for eksempel slik loven krever.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Personopplysninger overføres ikke utenfor EU og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Beskyttelse av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige behandler personopplysninger på en måte som tar sikte på å sikre hensiktsmessig sikkerhet for personopplysninger, inkludert beskyttelse mot uautorisert behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

Den behandlingsansvarlige bruker passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dette målet, inkludert bruk av brannmurer, krypteringsteknologier og sikre enhetsplasser, passende tilgangskontroll, nøye håndtering av bruker-IDer for informasjonssystemer, og instruering av personell som er involvert i behandlingen av personlige data.

Med bakgrunn i arbeidsavtaleloven (55/2001) og utfyllende taushetspliktavtaler har alle ansatte som behandler personopplysninger taushetsplikt om forhold knyttet til behandling av registrerte personopplysninger

Profilering

Personopplysninger brukes ikke til profilering eller annen automatisk beslutningstaking.

Registrerte rettigheter

Retten til tilgang til personopplysninger

Den registrerte har rett til å motta bekreftelse på om personopplysninger om ham/henne blir behandlet, og hvis de behandles, rett til å motta en kopi av hans/hennes personopplysninger.

Rett til å korrigere data

Den registrerte har rett til å be om at unøyaktige og uriktige personopplysninger om vedkommende blir rettet.

Den registrerte har også rett til å få ufullstendige personopplysninger utfylt ved å sende inn nødvendige tilleggsopplysninger.

Retten til å slette data

Den registrerte har rett til å be om sletting av personopplysninger om ham, hvis

  1. personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn for;
  2. den registrerte trekker tilbake samtykket som lå til grunn for behandlingen av personopplysninger, og det er ikke annet rettslig grunnlag for behandlingen; eller
  3. personopplysninger har blitt behandlet ulovlig. Retten til å begrense behandlingen

Den registrerte har rett til å begrense behandlingen av personopplysninger om ham selv, dersom

  1. den registrerte benekter nøyaktigheten av sine personlige data;
  2. behandlingen er ulovlig, og den registrerte protesterer mot sletting av hans personlige data og krever i stedet begrensning av bruken av dem; eller
  3. Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for de opprinnelige formålene med behandlingen, men den registrerte trenger dem for å forberede, presentere eller forsvare et rettskrav.

Rett til innsigelse

Den registrerte har rett til å motsette seg behandlingen av personopplysninger om ham når som helst på grunnlag av hans personlige spesielle situasjon. Den behandlingsansvarlige kan ikke lenger behandle den registrertes personopplysninger, med mindre den behandlingsansvarlige kan påvise at det er en vesentlig viktig og berettiget grunn for behandlingen som overstiger den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller det er nødvendig for å forberede , presentere eller forsvare et rettskrav.

Dersom personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har den registrerte rett til når som helst å motsette seg behandlingen av personopplysninger om vedkommende for slik markedsføring, herunder profilering når det er relatert til slik direkte markedsføring.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Den registrerte har rett til å trekke tilbake sitt samtykke til behandlingen når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandlingen utført på grunnlag av samtykket før dette.

Retten til å overføre data fra ett system til et annet

Den registrerte har rett til å motta personopplysninger om seg selv og at han har gitt seg selv i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og rett til å overføre de aktuelle opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Nasjonal tilsynsmyndighet for personopplysningssaker er Datatilsynets kontor som opererer i tilknytning til Justisdepartementet. Du har rett til å forelegge din sak for tilsynsmyndigheten dersom du mener at behandlingen av personopplysninger om deg bryter med gjeldende lovgivning.

Endring av personvernreglene

Den behandlingsansvarlige utvikler kontinuerlig sin virksomhet og kan derfor måtte endre og oppdatere sine retningslinjer for databeskyttelse etter behov.Endringer kan også være basert på endringer i databeskyttelseslovgivningen

Hvis endringene inneholder nye formål for behandling av personopplysninger eller på annen måte endres vesentlig, vil behandlingsansvarlig varsle dem på forhånd og om nødvendig be om samtykke.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Oppdatert: 18.1.2021

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. Ved å trykke på "Jeg aksepterer informasjonskapsler"-knappen godtar du bruken av informasjonskapsler. Informasjonskapsler gjør det enkelt, raskt og brukervennlig å bruke nettstedet vårt.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettleseren lagrer på brukerens enhet. Informasjonskapsler plasseres på brukerens terminalenhet kun med nettstedet som brukeren har kalt. Bare serveren som sendte informasjonskapselen kan senere lese og bruke informasjonskapselen. Informasjonskapsler eller andre teknologier skader ikke brukerens terminalenhet eller filer, og informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller spre skadelig programvare. Brukeren kan ikke identifiseres ved hjelp av informasjonskapsler alene.

Informasjonskapsler brukes til å forbedre analyser, markedsføring og kommunikasjon. Informasjonskapsler er delt inn i undergrupper: funksjonelle informasjonskapsler, produktutvikling og forretningsrapportering, annonserapportering og annonseringsmålretting.

Det er noen tredjepartsverktøy eller plugins som er obligatoriske for driften av tjenesten. Slike verktøy inkluderer for eksempel innebygging av sosiale medier eller videotjenester på nettsider, eller delings- og likefunksjonene til sosiale medier. Slike tredjeparts plugins kan også samle inn informasjon om brukere av nettjenester, for eksempel for å anbefale innhold eller overvåke antall besøkende.

Hvis du ønsker det, kan du hindre nettleseren din i å bruke informasjonskapsler, slette lagrede informasjonskapsler eller be nettleseren om å varsle deg om nye informasjonskapsler. Du kan finne instruksjoner for sletting av informasjonskapsler på: https://www.aboutcookies.org/ Å forhindre bruk av informasjonskapsler eller slette dem kan hindre enkelte funksjoner på nettstedet vårt.

Du kan lese mer om informasjonskapsler og Finlands krav til informasjonskapsler på nettsiden til den finske kommunikasjonsmyndigheten https://www.kybertalvallissäkeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/lutömöllingen-veistinta

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere retningslinjer for informasjonskapsler, for eksempel på grunn av utvikling av tjenester eller obligatorisk lovgivning.

.