Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Topaz Oy

Y-tunnus: 2903504-7

Sähköposti: asiakaspalvelu@saarentaika.com

Henkilörekisterin nimi

Topaz Oy:n henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Topaz Oy:n valmistamien tuotteiden myynti, kehittäminen, analysointi, toimittaminen, laskutus, markkinoinnin suunnittelu ja-kohdentaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, asiakassuhteen hoitaminen, liiketoiminnan suunnittelu ja -seuranta.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, mahdollisen yrityksen nimi, osoite, mahdollinen verkkosivuosoite, puhelinnumero,  sähköpostiosoite sekä mahdollinen tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Topaz Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Topaz  Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanamenetelmä, virussuojaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.