COVID-19 vår verksamhet under corona

Under exceptionella omständigheter skyddar vi i första hand våra kunders och anställdas hälsa.

Alla våra anställda följer strikt de regler och rekommendationer som utfärdats av regeringen angående corona.

Våra anställda har fått instruktioner att undvika onödig kontakt och att alltid arbeta på distans om möjligt.

Höga hygienprinciper följs i vår produktion och vårt lager, och rengöring och desinfektion förbättras.

Ingen av våra anställda kommer till arbetsplatsen om de har ens mindre influensasymptom!