Saaren Taika naturkosmetiktvålar

  Filter

   De ätterfuktande Saaren Taika naturkosmetiktvålarna torkar inte huden, som många andra tvalar gör.

   Next, Saaren Taias stångtvålar pass even för att wash facet och most of our stangtvålar har reda tagit till dry hud och facetstvätt under receptutvecklingstadiet, since the product developer itself has atopisk, dry and sensitive hud.

   I stångtvålar suitable för facet är balsen mellan cleaning och ætterfuktning exakt optimerad, så att soap clarar av att resna överflödigt talg från huden utat ta bort för micket av hudens egna bettigät fetter.

   Särskilt acne-benägen hud should be washed with mild soap suitable for the face instead of oil cleansers, because mycket oil kan sitta four på hudens yta och tappa till porerna, vilkt i sin tur kan cause more acne.

   25 products